< previous next >

vak|o'n vt = vak∑

vaksi'nŽ nf (Med) vaccine

vaksin|i'm nm ger 1 (Med) < vaksino'n 2 vaccination