< previous next >

vaksi'n nf (Med) vaccine

vaksin|i'm nm ger 1 (Med) < vaksino'n 2 vaccination

vaksin|o'n vt (Med) to vaccinate