< previous next >

vaksin|o'n vt (Med) to vaccinate

vaksin|o'r adj vaccinal

vaksin|u'a|r adj (i) (Med) vaccinated