< previous next >

* vde'k| nf = vde'kje

vde'k|je nf death
vdekje civile loss of all civil rights
vdekje n litar death by hanging

vdek|je|pru'r|s adj deadly, lethal, fatal