< previous next >

vde'k|je nf death
vdekje civile loss of all civil rights
vdekje n litar death by hanging

vdek|je|pru'r|s adj deadly, lethal, fatal

vdek|je|sje'll|s adj = vdekjepru'rs