< previous next >

vend|li'ndje nf birthplace

vend|mbėrri't|je nf = vendarri'tje

vend|ndal|e'sė nf stopover