< previous next >

vertebra't np masc (Zool) = vertebro'r

vertebr|o'r adj (Anat) spinal; vertebral; vertebrate

vertebr|o'r| np masc (Zool) vertebrates