< previous next >

verr nm [Bot] alder (Alnus)
verr i bardh [Bot] speckled/gray/hoary alder Alnus incana
verr i egr [Bot] kind of buckthorn Rhamnus fallax
verr kulfini [Bot] Italian alder Alnus cordata
verr i zi [Bot] European black alder Alnus glutinosa

* ve'rr nf [Reg] = vri'm

verr|i'(r) nm (np ~nj) [Bot] = verr