< previous next >

vesh|t|o'·n vi to listen, listen carefully; listen attentively, listen close

* veshtr| = vėshtr|

* veshtr|a'k adj attentive, observant