< previous next >

ve'sh|t|ull nf 1 (Bot) mistletoe (Viscum) 2 (Bot) = veshtulla'ke 3 [Fig] parasite, freeloader
veshtulla e bardhë [Bot] the European mistletoe, white mistletoe Viscum album

vesh|t|ull|a'ke nf 1 (Bot) milkweed 2 sticky gum from this plant

vesh|t|ull|i' nf 1 stickiness; viscosity 2 parasitic dependence