< previous next >

vet|flij|o'het vpr [Book] to give oneself in self-sacrifice

vet|gnj|i'm nm self-delusion, illusion

vet|grop|o'set vpr (Mil) to dig in