< previous next >

vet|gnj|i'm nm self-delusion, illusion

vet|grop|o'set vpr (Mil) to dig in

vet|grop|o's|je nf ger < vetgropo'set