< previous next >

vetė|lėku'nd|je nf (Phys) self-excited oscillation

vetė|lėvi'z|ės adj (Spec) self-propelled

vetė|lėvi'z|je nf 1 (Phil) mutability 2 (Spec) self-propulsion