< previous next >

vet|zhvill|i'm nm [Book] self-development

vet|i' nf property, trait, feature

vet|i'j nf = veti'