< previous next >

vetull|gajta'n adj [Poet] having long delicately shaped eyebrows

vetull|gjilp'r adj having needle-thin eyebrows

vetull|he'q|ur adj having plucked eyebrows