< previous next >

vrri'|s|
I stem for 1st sg pres, pl pres, 2nd & 3rd sg subj, pind < vrri't
II stem for 2nd pl pres, pind < vrre't

vrri'|shte OR vrri'|sht nf winter pasture

vrri'|t vt to take [livestock] to winter pasture; give fodder to [livestock]