< previous next >

vrri'|shte OR vrri'|sht nf winter pasture

vrri'|t vt to take [livestock] to winter pasture; give fodder to [livestock]

vrri't| stem for pdef, opt, adm, part, pind, 2nd pl pres, imper, vp < vrre't