< previous next >

* vėsh|ni'k = vėrsni'k

* vėsht nm = vresht

* vėshti'll| = mbėshti'll