< previous next >

* vėshti'll| = mbėshti'll

vėshti' vt = pėshtiro'

vėshti'r|a np (tė) worries, troubles