< previous next >

vėshtir|o'·n vt 1 = vėshtirėso'·n 2 = pėshtiro'

vėshtir|o' vt = pėshtiro'

vėshtir|o'et vpr = pėshtiro'et