< previous next >

vėshtir|o' vt = pėshtiro'

vėshtir|o'et vpr = pėshtiro'et

vėshtir|o's|je nf ger < vėshtiro', vėshtiro'et