< previous next >

* |shtje'll· = mbėshtje'll·

* |shto'll| = mbėshto'll|

* vėsht|o'·n = vėshtro'·n