< previous next >

vi'l nf 1 villa 2 cottage 3 vine tendril

vi'll| stem for 2nd pl pres, pind, imper, vp < vjell

vi'llet vpr to vomit up food, throw up; feel like vomiting