< previous next >

vitė'rk nm stepfather = njerk

vitėrk|e'shė nf stepmother = nje'rkė

vitikultu'rė nf viticulture = vreshtari'