< previous next >

vitėrk|e'shė nf stepmother = nje'rkė

vitikultu'rė nf viticulture = vreshtari'

* vitku'r nm = vitė'rk