< previous next >

vitikultu'rė nf viticulture = vreshtari'

* vitku'r nm = vitė'rk

vi'to nf (obl ~ua) 1 (Ornit) ring-dove (Columba palumbus) 2 [Fig] beautiful woman