< previous next >

* vizillo'j nf (Entom) = xixllo'nj

viz|i'm nm ger < vizo'n, vizo'het

vizio'n nm [Book] apparition = vegi'm