< previous next >

viz|i'm nm ger < vizo'n, vizo'het

vizio'n nm [Book] apparition = vegi'm

vizi't nf visit