< previous next >

vje'l|
I part < vjel
II adj (i) harvested
III nn (t) = vje'lje
IV nf fruit harvest

vje'l|s n harvester: reaper, gatherer, picker; collector

vje'l|je nf ger 1 < vje'l 2 harvest time