< previous next >

vobek|si'sht adv [Old] = varfri'sht

vobek|s|o'n vt [Old] = varfro'n

vobe'k|t adj (i) = vobe'kt