< previous next >

vobek|s|o'n vt [Old] = varfro'n

vobe'k|t adj (i) = vobe'kt

vobe'k|t adj (i) poor = va'rfr