< previous next >

vobe'k|t adj (i) = vobe'kt

vobe'k|t adj (i) poor = va'rfr

vobek|t|si' nf poverty = varfri'