< previous next >

vobe'k|t adj (i) poor = va'rfr

vobek|t|si' nf poverty = varfri'

* vob|si' = vobeksi'