< previous next >

* vob|si' = vobeksi'

* vob|si'sht = vobeksi'sht

* vo'b|t = vobe'kt