< previous next >

* vob|si'sht = vobeksi'sht

* vo'b|t = vobe'kt

voc nm [Reg] young boy = un