< previous next >

vocrr|a'k|e nf [Pet] little girl

vocrr|i' nf = vogli'

vocrr|i'm nf = voglsi'r