< previous next >

vo'dh nf (Bot) = va'dh

vodhvi'e nf [Bot] 1 = vadhvi'e 2 whitebeam (Sorbus aria)

* vo'e nf (Reg) = ve'z