< previous next >

volt nm (Phys) volt

Vo'lt|a e Si'pėrme nf Upper Volta

volt|a|ma't|ės = voltma'tės