< previous next >

volum|ino'z adj voluminous

vo'll| stem for pdef < vjell

* voll nm = vo'llt