< previous next >

* vo'tr nf [Reg] = va'tr

vot|i'm nm ger 1 < voto'n 2 suffrage

vot|o'n vi to vote, cast a vote