< previous next >

voz|i't|shm adj (i) navigable; (of a road) passable, trafficable

voz|ta'r n = vozi'ts

voz|tar|i' nf boatsmanship