< previous next >

vra'n|ët adj (i) = vre'njtur

* vrângull adj (Reg Gheg) = vre'njtur

vra'ngull nf 1 disk-shaped bottom of a plunger for a churn 2 wheel on an small axle