< previous next >

* vrân|o'·het vpr (Reg Gheg) = vre'njt·et

* vrân|o'·n vt (Reg Gheg) = vrenjt·

vrap
III§ nm 1 run, running 2 haste 3 speed; speediness
IV§ adv rapidly, fast; immediately
interj run! go! hurry!
me vrap hastily; speedily