< previous next >

vrap|o'njs nm 1 runner 2 (Ornit) plover (Charadriidae)
vraponjs gushbardh [Ornit] Kentish plover Charadrius alexandrinus
vraponjs i madh [Ornit] ringed plover Charadrius hiaticula
vraponjs i vogl [Ornit] little ringed plover Charadrius dubius

vrap|o're nf (Sport) track (for running); racing lane

vra'p|shm adj (i) swift