< previous next >

* vra'sh|m adj (i) = vra'zhd

* vra'sht adj (i) = vra'zhd

vrati'c nf = sohi'