< previous next >

* vra'sht adj (i) = vra'zhd

vrati'c nf = sohi'

vrati'k nm (Bot) spicknel, meum (Meum athamanticum)