< previous next >

vrer|o's|ur adj (i) 1 full of bitter grief 2 [Fig] venomous

vrer|o'sh adj = vre'rt

vre'r|t adj (i) 1 poisoned, venomous 2 full of bitter grief, mournful; venomous