< previous next >

vrojt|o're nf observation point

vrojt|u'e|s
IIž n observer
IIIž adj involved in observing; observational

vrokth nm 1 [Reg] dandruff = zbokth 2 (Bot) (Cionura)