< previous next >

vrokth nm 1 [Reg] dandruff = zbokth 2 (Bot) (Cionura)

* vrom nm [Reg] highway

* vromu's nf (Bot) upright mignonette (Reseda alba)