< previous next >

* vrom nm [Reg] highway

* vromu's nf (Bot) upright mignonette (Reseda alba)

* vr|o'n vt = vre'n, vrojto'n